Hakkımızda

AVM Sektöründe Temizlik ve Lojistik alanlarında hizmet vermekte olan AKTEM 2004 yılında kurulmuştur. Başlangıçta sadece temizlik sektöründe hizmet vermekte olan AKTEM yeni kurulmakta olan AVM sektöründe AVM içi taşımacılığa olan ihtiyacı tespit ederek AVM’ lerde bu hizmeti veren ilk firmalardan biri olmuştur. 2011 yılında MRC Lojistiğin kurulmasıyla gücüne güç katan AKTEM gelişerek büyümeye devam etmektedir.

Hizmet verdiği tüm alanlarda kaliteyi ve teknolojiyi yakından takip etmekte olan AKTEM dinamik yapısı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla kaliteyi her gün bir adım daha ileri götürmektedir. Birlikte çalıştığı AVM yöneticileri ve mağaza sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarını tespit ve takip ederek onların memnuniyeti için personel, donanım ve teknolojini tüm imkânlarını kullanmaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak AKTEM, temizlik ve lojistik alanlarında hizmet verdiği firmaların büyük bir kısmı ile uzun senelerdir aralıksız olarak birlikte çalışmaya devam etmektedir. Bu sektörde başarıyı tanımlayabilecek en önemli ölçü de bizce budur.

 

Vizyonumuz

AKTEM Lojistik; AVM yönetimlerine, AVM lerdeki mağazalara ve en önemlisi AVM müşterilerine,  başta lojistik olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri hak ettikleri kalitede tek elden sunmaktır. Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde müşterilerimiz ile uzun soluklu, karşılıklı değer üretme prensibine dayalı ilişkiler kurmak, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendine görev sayarak ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir ve proaktif çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamak ve geliştirmektir.

 

Misyonumuz

AKTEM Lojistik vermekte olduğu hizmetlerin tüm süreçlerinde, kullanmakta olduğu donanımları ve sistemleri tüm müşteri grupları için en uygun ve en efektif hale getirmek için sürekli geliştirmekte, AVM yöneticileri, AVM mağazaları ve AVM müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırabilmek için teknolojinin tüm imkânlarını kullanmakta, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu bilmekte dolayısıyla başta iş sağlığı olmak üzere eğitime önem vermektedir.